ادامه ی چی چی

یکروزچی چی درمدرسه حواسش راجمع کردتابفهمدکی چه کاراشتباهی کرده است.اوفهمیدکه کاکی تمرینهای ریاضی اش راازدفترهانی نوشته است،مومودرکلاس آدامس می جودواین راهم فهمیدکه برادرش قورباغه کوچولویی رادرجیبش قایم کرده است.اوخوب می دانست چیزهایی که فهمیده به دردش می خورند.......

/ 0 نظر / 6 بازدید