جاویدانه(6)

 

06300000

غرق می شوم در دریای بی کرانه ی رویاها! شنا می کنم به سوی خورشیدوبه افق می نگرم؛جایی که زمین وآسمان به هم پیوند مممی خورندوعظمت وشکوه خدا را بینا می شوم.به نغمه ی بلبلان در صبحگاه و به آوای جیرجیرک ها درشامگاه گوش جان می سپارم تا بیشتر رویایی شوم...

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید