گریهــــ

هیچ وقت گریهــــ هایم را نفهمیدی،

وقتی ک کم مانده بود سیل اشکهایمــــ تورا نیز با خود ببرد.

و منــــ در تنهایی های نمناکــــ خود غرق بودم و

نمی دیدم ک نیستی...

امضا:کیمیا


/ 10 نظر / 16 بازدید
غزل

پاهایم را که در آب میزنم ، ماهی ها جمع میشوند شاید اینها هم فهمیده اند که یک عمر طعمه ی روزگار بوده ام !

غزل

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !

غزل

ڪاشـــــ فقط بوבـے وقتـے بغض مـےڪرבم! بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے... ببینمـــــ چشمـــــاتو منـــــو نگاه کـטּ... اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!

غزل

هـر روز صفحه نیازمندی هــا را زیر و رو میکنــم ، میدانــم بالاخره یک روز... به مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی!!!

غزل

آرش نیستَـــــم کــــه کَمـــــان بدستــــــ گیـــــرَم امــــــا لحظــــــه های بــــا تـــــو بـــــودن را خوبـــــ شکــــــار میکنَـــــــماز بیــــــن خاطــــــراتَــــــم.

رها

دلنوشته های کیمیا رو عشقه![نیشخند]

✿❤ℱαtiℳα❤✿

ســــــــــلام گلم! خوفـــــــــــــــــــــی؟! هیچی فقط خواستم بگم آدرس وبمو عوض کردم!گفتم در جریان باشی! ابنم آدرس جدید:www.fatima-sh80.blogfa.com بــــــــــــــــــــــــای گلم!