مطلب علمی

چراپرنده های نرزیباترازپرنده های ماده اند؟

زیبایی پرندگان نرباعث می شودکه پرنده های ماده به آنهاتوجه کنند.پرنده های ماده زیبایی کمتری دارندوبه همین دلیل دشمنانشان کمترمتوجه آنهامی شوند.بدین ترتیب پرنده های ماده می تواننددرهنگام خطر،خودوجوجه هاوتخمهایشان رانجات دهند.ابرو

/ 8 نظر / 7 بازدید
زینب

عکس قشنگی بود[دلقک]

زینب

[شوخی][دلقک][گل][گل][گل][هورا]

ای سو دا

خیلی خو فه[تایید][تایید][تایید][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][پلک][پلک][پلک][بغل][بغل][بغل][بغل]

ثنوش

دبک نیس[خمیازه]

ghalimm

[تایید]

دنیز

سلامعزیزم من وبلاگ ندارم میخوام عضو سایتت شم خیلی هم عکس دارم زود جوابمو بده[قلب]

süperbirresim[دلشکسته][بغل][قلب][دلشکسته][گل][قهر]

وبه خوبیه ولی خیلی عکس کم داره . چند تا عکس سه بعدی توش بذار ..... اینجوری قشنگ تر میشه!!!!! !!!!!!! اگه عکس های وینکسی تو بیشتر کنی خیلی وبت قشنگ تر می شه !!!!!!!!!! بای بای.