بهــــآر رفتــــ...

آטּ قــבر نیـــآمـَבے

از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر

برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛

پایـیـــز شـُבمـ ؛

בیـگـر نیــــــآ ...

آشـفـتــــه مــﮯشـوב

פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!


/ 95 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امپراطور

خسته ام... مثل "مردی" که رفیقش "نامرده" سلام آپم و منتظر نظرات پرمهرت[گل]

bina L.A

سلام چه طوری؟؟؟ واییییییییییییییییی اینجا چه قدر عوض شده آفرین خیلی خوب شده قالبتم عالیه

bina L.A

سلام چه طوری؟؟؟ واییییییییییییییییی اینجا چه قدر عوض شده آفرین خیلی خوب شده قالبتم عالیه

امپراطور

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی!! سه نقطه میشوی در شعرهایم... سلام آپم و منتظر نظرات پرمهرت

امپراطور

نگران نباش! خوبم... از همان "خوب"هایی که پدربزرگم بود و صبحش مرد..!! سلام آپم... و منتظر نظرات پرمهرت[گل]

منوعشقم

ببین این روزها روحم سوزن میخورد و درد پشیمانی میکشم اما حالم خوب است، دعایم کردند انگار.... دعای آرامش![لبخند] خوشحال ميشم به منم سربزني عزيزم!!!!!!!![ماچ]

فاطمه

زن فالگیر اشتباه می کرد پیشانی بلند من نشان از بختِ بلند من نداش موهایم ریزش داشت![نگران] آجي اگه لينك ميكني خبر بده منم لينكت كنم![ماچ]

justtanhaiii

بعضی وقتها آدما یه کاری میکنن که دیگه نمیتونی دوستشون داشته باشی ولی عجیبــــ این دل لعنتیـــــ واسه زمانی که دوستشون داشتی تنگـ ـ ـ ـ میشهـــ

امپراطور

قاصدکهای امروز هم هرزه شده اند... فوتشان که میکنی، با آرزویت لاس میزنند..!! سلام واقعاًقشنگ بود.. ممنون من هم با یه پست متفاوت آپم... و منتظر نظرات پرمهرت [گل]