محض خنده

 ﯾﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ.. ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ

ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:

 

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ :l

/ 11 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تنها

فکر میکنی من رفیق3سالم ولم کرد رفت بارفیق خودم نامزد کرد

غزل

هههههههههههههههه[قهقهه][قهقهه] صدا … دوربین … حرکت … باز هم برایم نقش بازی کن ! .... اپمممممم

رها

یکی دو ساعت دیگه می اپم! بعدشم محض کپی هم غلط کرده بیشور اشخال مجازی!!! :))))

امپراطور

لینکت کنار باقیه لینکاست دقت کن!! از بالا 15_16 تا بیا پایین لینک من کو؟؟[نیشخند]