عامدم.

سلام به همه دوس جونیای دیفونم که به فکر منن.

عاغا خعلی دلم تنگ شده بود.

نبودن حس خیلی بدیه.تا این حد.11 روز نبودن واسه من که آماده باش زر زدنم خعلیه.

خیلی ناراحت شدم چون یکی از دوستامو از دست دادم.

مرگ نه.نترسین منظورم رهاس ک پاکش کردم.ولی از اینجا اعلام میکنم دوسش دارم به یادش هستم.

راستی معدلم 20 شد.

خیلی حرفا دارم که بگم.

می دونم خیلی گفتم"خیلی".

اومدم یادتون باشه:

/ 7 نظر / 14 بازدید

تصوير تان بسيار جالب است انگشتاني كه احساس مي گويند

دودوخ مه

سلام لینک شدی منو با اسم وبم بلینک [گل]

❤FATIMA❤

[ماچ] [قلب] ❤I love you too❤ [قلب] [ماچ]

رها

هعـــــــی...! دلم بره معدل بیس تنگ شده... آخرین باری ک معدلم بیس شد سوم راهنمایی بودم... ولی ایول داری آجی

❤✿◕ ‿ ◕✿❤ℱαtiℳα❤✿◕ ‿ ◕✿❤

...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

mr.j

سلام زیبای عاشق....ما که لینکیدیمت توهم مارو بلینک