خآنومی

شِکـْـــلـَکْ هآے خآنـــومےمی دوزم ومی دوزم من خاله دوزدوزمشِکـْـــلـَکْ هآے خآنـــومےمی چرخم ومی چرخم دختر چرخونمشِکـْـــلـَکْ هآے خآنـــومےحموم می کنم وحموم می کنم من حموم کنمشِکـْـــلـَکْ هآے خآنـــومےمی پزم ومی پزم آشپزتونمشِکـْـــلـَکْ هآے خآنـــومےمی پسنم ومی پسندم مشکل پسندمشِکـْـــلـَکْ هآے خآنـــومےازتون خداحافظی می کنم تادفعه ی بعد.

/ 0 نظر / 5 بازدید