حرف حق

سلام چطورین خوبین؟   شکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز                                                 متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ

چرا نظر نمی دین هان؟شکلک یاهو - چشم درشت

چرا؟شکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز

حوصله ندارین؟  شکلک یاهو - عصبانی                                                            کد آویز - وبلاگ - زیباسازی- تصاویر متحرک

این که دلیل منطقی نیست!شکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز

خب خودتون قضاوت کنید!شکلک یاهو - عصبانی - ابر خم

 چیه؟چی شد؟ دیدیدحرف حق  می گم ؟!شکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز

هان دیدید؟شکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز       متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ

پس از این به بعد نظر فراموش نشه!!!!!!!!!!!!!!!شکلک یاهو - جدید - تصاویر زیبا ساز

/ 0 نظر / 5 بازدید