# گپ

فردا...

متن رو تابلو رو بخونید! شماهم میتونید این کارو بکنید! بخواین تا بگم... از این جا دزدیدمش:http://2kh-rf.blogfa.com/post/80/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C- ادامه مطلب
/ 9 نظر / 14 بازدید