# گپ

فردا...

متن رو تابلو رو بخونید! شماهم میتونید این کارو بکنید! بخواین تا بگم... از این جا دزدیدمش:http://2kh-rf.blogfa.com/post/80/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C- ادامه مطلب
/ 9 نظر / 13 بازدید

حرف حق

سلام چطورین خوبین؟                                                    چرا نظر نمی دین هان؟ چرا؟ حوصله ندارین؟                                                              این که دلیل منطقی نیست! خب خودتون قضاوت کنید!  چیه؟چی شد؟ دیدیدحرف حق  می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید